عنوان(پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC)

هم اکنون فایل با مشخصه ی .پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید./ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن,ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن,ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc),ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی,ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با BSC,ارزیابی عملکرد شرکت با BSC,پروپوزال ارزیابی عملکرد,پروپوزال ارزیابی عملکرد کارکنان,نمونه پروپوزال ارزیابی عملکرد/پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC|42077014|flh1448890|

هدف از این پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم با روش کارت امتیازی متوازن(BSC) بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات48حجم122/952 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مديريت آموزشيپروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC

هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد شرکتها با روش کارت امتیازی متوازن (BSC) بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

چکیده:
در این پژوهش سعی شده است با استفاده از روش کارت های امتیازی متوازن عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم بر اساس برنامه راهبردی آن ارزیابی شود.

به این منظور پس از مطالعه برنامه راهبردی، 12 هدف استراتژیک شرکت که در حکم CSF ها (شاخص های کلیدی موفقیت) می باشند تعیین و 24 هدف که منجر به تحقق این شاخص های می شوند شناسایی شدند. سپس این اهداف در قالب چهار بعد کارت امتیازی متوازن مورد بررسي در اين پژوهش (رشد و یادگیری، فرآیند های داخلی، مشتریان و خلق ارزش پایدار) تقسیم بندی شدند و نقشه استراتژیک شرکت تدوین شد. به منظور ارزیابی این 24 هدف با استفاده از استراتژی های خرد و شاخص های کمی مندرج در برنامه استراتژیک و ادبیات نظری موجود، مجموعا 117 KPI (شاخص کلیدی عملکرد) شامل 74 سنجه (گویه پرسشنامه) و 43 شاخص کمی تدوین شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم به صورت کلی نسبتا مطلوب و متوازن است.


کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، برنامه راهبردی، شرکت شهرک های صنعتی استان قم

اهمیت و ضرورت پژوهش
این پژوهش بنا به چند دلیل حائز اهمیت است.


اولین دلیلی که لزوم انجام این پژوهش را مشخص می کند درک بهتر مدیریت ارشد از موازنه امور داخلی است. با استفاده از روش کارت های امتیازی متوازن مدیریت سازمان نه تنها بر یک بخش از سازمان متمرکز نمی شود بلکه ارتباط بین بخش های مختلف و همچنین متوازن یا نا متوازن بودن این رابطه را نیز درک خواهد کرد.


دلیل دوم انجام این پژوهش کمک به درک بهتر روابط دوسیه جنبه های خلق ارزش پایدار، مشتریان، فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری است. به کمک این پژوهش شرکت شهرک های صنعتی استان قم می تواند رابطه بین جنبه های خلق ارزش پایدار، مشتریان، فرآیند-های داخلی و رشد و یادگیری در درون سازمان خود را به درستی درک کند و از تاثیر این جنبه ها بر یکدیگر آگاهی یابد.


سومین دلیلی که ضرورت انجام این پژوهش را به خوبی مشخص می کند انجام این پژوهش بهبود اثر بخشی مدیریت از طریق یک تصویر کلی و قابل اجرا از استراتژی است.ارزیابی عملکرد به روش کارت های امتیازی متوازن از آنجا که معیارهای ارزیابی را از اهداف استراتژیک سازمان استخراج می کند و آنها را به اهداف جزئی و عملیاتی تبدیل می کند، استراتژی را از حالت کلی، مبهم و غیر عملیاتی خارج می کند و تصویری قابل اجرا از آن به دست می دهد.


دلیل چهارم انجام این پژوهش کمک به تمرکز کل سازمان در انجام اموری است که به ترقی و پیشرفت در عملکرد منجر می شود. کارت امتیازی متوازن به جای تمر کز بر بخش خاصی از سازمان (عملیات، خلق ارزش پایدار و یا منابع انسانی) بر تمام ابعاد سازمان که به ترقی و پیشرفت در عملکرد منجر می شوند تمرکز می کند و تمام آنها را نیز در ارتباط با یکدیگر درک می کند.


دلیل پنجمی که در رابطه با لزوم انجام این پژوهش می توان به آن اشاره کرد، شکل دهی به آینده با بهره گیری از اطلاعات گذشته است. ارزیابی عملکرد به روش کارت های امتیازی همچون روش های ارزیابی سنتی گذشته نگر نیست. به عبارت دیگر تنها به بررسی گذشته و ارائه گزارشی از آن نمی پردازد بلکه با استفاده از اطلاعاتی که از وضعیت موجود شرکت جمع آوری می کند، مسیر آینده این سازمان را در جهت اهداف استراتژیک ترسیم می کند.


دلیل ششم که برای ضرورت انجام پژوهش می توان به آن اشاره کرد مشارکت و نظارت استفاده کنندگان در ارزیابی عملکرد است. یکی از مهمترین مزیت های کارت های امتیازی متوازن این است که در ارزیابی عملکرد، مراجعان و استفاده کنندگان خدمات یا تولیدات سازمان را دخیل می کند. به این ترتیب شرکت شهرک های صنعتی استان قم می تواند مراجعان خود را در فرآیند ارزیابی عملکرد وارد کند و تصویر دقیق تری از عملکرد خود به دست آورد.


دلیل هفتمی که انجام این پژوهش را الزامی می کند درک بهتر کارکنان از فعالیت هایی است که برای سازمان حائز اهمیت هستند. ضرب المثل معروفی می گوید: مراقب آرزوهایتان باشید چرا که ممکن است برآورده شوند. ارزیابی عملکرد نیز همینطور است. سازمان با معیارهایی که برای ارزیابی عملکرد انتخاب می کند به کارکنان می فهماند که چه عواملی برای آن مهم هستند و برای آنها ارزش قائل است. به این ترتیب رفتار کارکنان را در جهت مطلوب هدایت می کند.

بنا بر نکات بیان شده این پژوهش در صدد است نشان دهد تا چه میزان عملکرد شرکت شهرک های صنعتی استان قم مبنی بر اهداف استراتژیک سازمان در ابعاد چهار گانه (رشد و یادگیری، فرآیندهای داخلی،مشتریان و مالی)کارت امتیازی متوازن، مطلوب و متوازن است.


فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه 2
1-1: مسئله پژوهش
1-2: اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-3: اهداف پژوهش 6
1-3-1: هدف كلي: 6
1-3-2: اهداف جزئي: 6
1-4:سوال های پژوهش 6
4-1-1: سئوال اصلی: 6
4-1-2:سئوال های فرعي: 7
1-5: تعریف نظری و عملی مفاهیم 7
1-5-1: تعریف نظری متغیرها: 7
1-5-2: تعریف عملیاتی متغیر ها: 8

3-1: روش تحقیق: 58
3-2: جامعه آماری: 58
3-3:روش نمونه گیری 58
3-4: نمونه پژوهش: 59
3-5: ابزار و روش های جمع آوری داده ها 59
3-6: روایی پرسشنامه 60
3-7: پایایی پرسشنامه 61
3-8: روش تجزیه و تحلیل داده ها 61
3-9: قلمرو پژوهش: 64


فهرست منابع


"

مطالب دیگر:
📒دوره آموزشی بسیار کاربردی PFD و P&ID📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر جهانی شدن بر شدت انرژی در ایران📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر شوک های نفتی بر رشد اقتصادی کشورها📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر گسترش مالی و تجاری بر رشد اقتصادی کشورها📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق تأثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر انتشار گاز Co2📒بررسی معماری درباره فرهنگ و هویت📒مفاهیم پایگاه داده های رابطه ای و نرمال سازی📒بررسی و مقایسه گلستان سعدی با بهارستان جامی📒بررسی انواع اندازه گیری در مکانیک📒بررسی مهندسی نرم افزار و روشهای آن📒نقش ایثار در تحقق وحدت ملی و انسجام اسلامی📒نقش نماز در شخصیت جوانان📒بررسی نماز، نیاز به درگاه بی نیاز📒بررسی و تحقیق پیرامون نماز📒نیروگاه گاز📒تحقیق ورزش و حرکت درمانی📒کتاب بازرسی خطوط لوله📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق تبیین بحران های مالی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه یافتگی📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق جایگاه بخش انرژی در اقتصاد📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرم پولشویی در اقتصاد📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق رشد بهینه جمعیت📒مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده (حالت سیستمی)