عنوان(مبانی نظری و پیشینه مكان يابي اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی)

هم اکنون فایل با مشخصه ی .مبانی نظری و پیشینه مكان يابي اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید./مبانی نظری و پیشینه مكان يابي اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی/مبانی نظری و پیشینه مكان يابي اراضی بایر با پتانسیل شهرک سازی|32038212|flh1448890|
2 - 1سابقه و پیشینه تحقیق 2 2 - 1 - 1 روشهای سنتی 2 2 - 1 - 2 مروری بر روشهای مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی برای تجزیه و تحلیل تناسب استفاده از زمین 2 2 - 1 - 2 - 1 هم پوشانی به کمک رایانه 2 2 - 1 - 2 - 2 روشهای هوش مصنوعی 2 2 - 1 - 2 - 3 تکنیک های منطق فازی 2 2 - 1 - 3 تحقیقات مرتبط 2 2 - 1 - 4 جمع بندی نظرات 2 2 - 1 - 5جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 2 2 - 2 سیستم های اطلاعات مکانی ( GIS ) و نقش آن در مکانیابی 2 2 - 2 - 1 GISو ضرورت بکارگیری آن در مکانیابی اراضی 2 2 - 2 - 2 مکانیابی و معیارهای مطلوبیت مکانیابی اراضی 2 2 - 3 روشهای تحلیل تصمیم گیری چند معیاره مکانیابی SMCDA 2 2 - 3 - 1 روش تصمیم گیری چند معیاره فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) 2 2 - 3 - 1 - 1 اصول فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 2 2 - 3 - 1 - 2 مزایای فرآیند تحلیل سلسله مراتبی 2 2 - 3 - 1 - 3 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در یک نگاه 2 2 - 3 - 1 - 3 - 1 ساختن سلسله مراتبی 2 2 - 3 - 1 - 3 - 2 محاسبه وزن 2 2 - 3 - 1 - 3 - 3 سازگاری سیستم 2 2 - 3 - 2 مشکلات پیاده سازی MCDM در GIS 2 2 - 1سابقه و پیشینه تحقیق مکانیابی به روشهای مختلفی انجام شده است . روشهای سنتی مکانیابی مشکلات زیادی اعم از زیست محیطی ، اقتصادی ، اجتماعی ، زیربنایی و غیره با خود بهمراه داشته است . امروزه با استفاده از روشهای مکانیابی پیشرفته GIS بسیاری از مشکلات روشهای سنتی یا به عبارتی روشهای آزمون خطا کاسته شده است . 2 - 1 - 1 روشهای سنتی برای داشتن یک تصمیم گیری بهتر جهت انتخاب سایتهای مناسب سکونت ، جمع آوری و تحلیل اطلاعات ، درباره ی پارامترهای مختلفی مانند نوع خاک ، شیب ، میزان آب موجود ، زمین در دسترس ، نزدیکی به جاده و نزدیکی به شبکه فاضلاب ، دور بودن از مناطق صنعتی و ... مورد نیاز است . اغلب روشهای متداول که امروزه در ایران برای انتخاب سایتهای مسکونی بکار گرفتهمی شود روشهای دستی است که عموماً بسیار زمان بر و طاقت فرسا است . با توجه به این واقعیت که اطلاعات مربوطه عموماً در فرمت داده های متغیر و مقیاسهای مختلف در دسترس هستند بنابراین یک نیاز اساسی است که از ابزارها و فناوریهای مدرن مانند GIS در این امر استفاده کنیم . انتخاب سایتهای

مطالب دیگر:
دانلود تحقیق در مورد دیدگاه های مرتبط با شخصیت docxدانلود تحقیق درباره سبک های فرزندپروری wordدانلود تحقیق در مورد سبک های مختلف فرزند پروری docxدانلود تحقیق شیوه­ های فرزند پروری با فرمت ورددانلود تحقیق طرح‌ واره‌ ناسازگار اولیه و انواع آن ها با فرمت ورددانلود تحقیق طرحواره های ناسازگار اولیه با فرمت ورددانلود تحقیق در مورد طلاق و راهکارهای کاهش آن docxدانلود تحقیق درباره عزت نفس و منابع آن wordدانلود تحقیق درباره کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن wordدانلود تحقیق در مورد مهارت‌ مقابله ای و انواع آن docxدانلود تحقیق در مورد نظریات هوش هیجانی docxدانلود تحقیق نظریاتی درباره شخصیت افراد با فرمت ورددانلود تحقیق هوش هیجانی و انواع آن با فرمت ورددانلود تحقیق ویژگی ­های شخصیتی افراد با فرمت ورددانلود تحقیق اجتماع درمان مدار و دیدگاه های TC با فرمت ورددانلود تحقیق در مورد اختلالات مرتبط با مواد مخدر docxدانلود تحقیق ماهیت خود کنترلی و مراحل آن با فرمت ورددانلود تحقیق درباره عوامل تاثیرگذار بر رفتار رانندگی wordدانلود تحقیق سازگاری اجتماعی و عوامل موثر بر آن با فرمت ورددانلود تحقیق در مورد مولفه های هوش هیجانی  docxدانلود تحقیق درباره وابستگی به مواد مخدر wordدانلود تحقیق ویژگی های جمعیت شناختی با فرمت ورددانلود تحقیق رویکردها و نظریات در رابطه با شخصیت با فرمت ورددانلود تحقیق ویژگی های شخصیت افراد و وابستگی به مواد مخدر با فرمت ورددانلود تحقیق درباره ویژگی‌ های صورت سمبولیک word