عنوان(شناخت ضوابط طراحی شهرک صنعتی و بررسی صنایع و طبقه بندی آنها)

هم اکنون فایل با مشخصه ی .شناخت ضوابط طراحی شهرک صنعتی و بررسی صنایع و طبقه بندی آنها. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید./شناخت ضوابط طراحی شهرک صنعتی و بررسی صنایع و طبقه بندی آنها/شناخت ضوابط طراحی شهرک صنعتی و بررسی صنایع و طبقه بندی آنها|30017546|flh1448890|فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 31

ضوابط شبکه معابرشبکه معابر شهرک صنعتی شامل مجموعه جاده ها، خیابانها و کوچه ها برای حمل و نقل تجهیزات و کالاها و رفت و آمد کارکنان و سایر مراجعین به واحدهای مختلف طراحی می گردد. طراحی فوق،موارد زیر را مد نظر قرار می دهد:1 سهولت و ایمنی تردد خودروها به طور عمده تریلی، کامیون، وانت بار، اتوبوس، مینی بوس و سواری، برای سهولت دسترسی ها، پهنای سواره روها برای ترافیک حداکثر پیش بینی شده با در نظر داشتن توسعه آتی مجموعه تعیین می گردد. طراحی های مناسب در گره های ترافیکی، شامل میدان ها، چهارراه ها و انشعابات سه راهی مانع از ایجاد تراکم و تداخل ترافیکی می شود.برای ایمنی، لازم است سرعت حرکت به اندازه معینی محدود گردد و این محدودیت را نه تنها تابلوهای راهنما، بلکه حتی الامکان سازه شبکه معابر تاثیر کند: محدودیتهای طولهای مستقیم، شعاع قوسها، جزیره های هدایت کننده، و نیز کف سازی ها.سرعت طرح مناسب داخل شهرها 30 40 کیلومتر در ساعت است. داخل شهرک صنعتی محدودیت های سرعت ازداخل شهرک های مسکونی کمتر است زیراکودکان و سالمندان به ندرت در معابر شهر صنعتی حضور داشته و بهطور کلی معابر شهر صنعتی به رفت و آمد سواره اختصاص خواهد داشت، اما به لحاظ پیوستگی مسیرهای سواره به محوطه های واحدها و ورود و خروج مداوم وسایل نقلیه، محدودیت سرعت ضروری می باشد.2 امکان دسترسی سریع به خارج از شهرک و به مراکز خدماتی نظیر بیمارستان و نیز امکان دسترسی سریع مراکز خدماتی نظیر آتش نشانی به واحدها. برای این منظور، طراحی شبکه معابر به گونه ای خواهد بود که شبکه معابر حداقل یک محور شریانی به صورت کمربندی یا محوری را دارا بوده و مسیر دسترسی به خارج شهرک نیز شرایط مناسب مسیرهای شریانی را دارا باشد.3 شبکه معابر علاوه بر سواره رو، دسترسی های پیاده را نیز تامین خواهد کرد. برای سهولت و ایمنی کسانی که به هر دلیل لازم است به صورت پیاده تردد داشته باشند لازم است هر دو سمت سواره روها به تناسب پهنا و حداقل به اندازه یک متر پیاده رو داشته باشد.طراحی شبکه معابر براساس مبانی ذکر شده و با استفاده از مراجع انجام خواهد گرفت. در اینجا برخی موارد، حسب مرحله بندی شرح خدمات ذکر می شوند.پهنای سواره روها: سواره روها به صورت دو خطه، سه خطه یا چهار خطه بوده و سواره روهای چهار خطه عمدتا با رفوژ میانی خواهند بود. پهنای قسمت آسفالت سواره روهای دو خطه 0/7 متر، سه خطه 50/9 متر و چهار خطه 5/7 متر در هر طرف، خواهد بود که در آنها عرض هر خط سواره 3 متر و حداقل حاشیه ایمنی 25سانتی متر در نظر گرفته شده است.سواره روهای دو خطه، تنها برای معابر کوتاه با ترافیک بسیار کم احتمال توقف در حاشیه آنها کم است در نظر گرفته شده و در سایر موارد سواره روها سه خطه و یا بیشتر خواهند بود. تا هم امکان توقف و هم امکان سبقت فراهم باشد. شیب عرضی سواره روها 2 درصد به سمت خارج بوده که در خیابان ها دو خطه، به تمامی به یک سمت و در سایر خیابان ها به صورت متقارن به هر دو طرف خیابان خواهد بود.سرعت طراحی همان گونه که ذکر شد، 40 کیلومتر در ساعت برای معابر داخلی و 80 کیلومتر در ساعت برای جاده های دسترسی اصلی در نظر گرفته خواهد شد.تقاطع ها به تمامی با ملاحظه حالت توقف و حرکت با احتیاط طراحی خواهند شد.ضوابط توزیع و کاربری زمین:ضوابط توزیع زمین:به طور کلی، توزیع زمین در شهرک های صنعتی، تابعی از کاربری ارضی مورد نیاز می باشد و کاربری های ارضی، به نوبه خود، از کارکردها و فعالیت های شهرک تبعیت می نمایند.

مطالب دیگر:
وکتور های اسلیمی برای نوشتن عنوان و یا ایجاد لوگوهای کلاسیکمجموعه طرح تذهيب شماره 1مجموعه طرح تذهيب شماره 2پاورپوینت مثلث برموداپاورپوینت فیلترینگپاورپوینت مديريت تغيير و سازمان هاي يادگيرندهپاورپوینت همسوسازی ساختار و فرآیند های توسعه ورزش همگانی با ورزش قهرمانیکشف و تقویت خلاقیت با خودهیپنوتیزمپاورپوینت با موضوع سازگاریهای بافت همبند در ورزش (ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی)پاورپوینت سیستم عصبی: ساختار و کنترل حرکتپاورپوینت با موضوع فيزيولوژي اعصاب (ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی)پاورپوینت کتاب فیزیولوژی ورزشی 2 تألیف اسکات کی. پاورز، ادوارد تی. هاولی ترجمه دکتر نیک بختپروژه طراحی سینتی سایزر مخابراتی 6GHz الی 29GHzپاورپوینت 25 اسلایدی در مورد کتبخانه ملی اتریش و معماریِ خاص آنپاورپوینت تعادل اسیدی- بازی هنگام ورزشپاورپوینت تمرین استقامتی: تأثیر آن بر اکسیژن مصرفی بیشینه، اجرا و هوموستازپاورپوینت تنظیم حرارت بدن (ویژه ارائه کلاسی درس فیزیولوژی ورزشی)پاورپوینت تنفس هنگام ورزشپاورپوینت عوامل محدود کننده و تمرین برای سلامت و آمادگی جسمانیجزوه اموزشی اظهارنامه مالیاتی 1398فروش اقساطی دفاترپاورپوینت اصول زمان بندی تمرینات ورزشیپاورپوینت انعطاف پذیری بدنپاورپوینت ايمونولوژي ورزشيپاورپوینت تأثیر ارتفاع بر فعالیت های ورزشی