عنوان(بررسی اصول طراحی شهرک های صنعتی)

هم اکنون فایل با مشخصه ی .بررسی اصول طراحی شهرک های صنعتی. وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید./بررسی اصول طراحی شهرک های صنعتی/بررسی اصول طراحی شهرک های صنعتی|30013975|flh1448890|

پيشگفتارشهركهاي صنعتي در كشور ما از قدمت ديرينه اي برخوردار نمي باشند . اجتماع سازمان يافته واحدهاي صنعتي متناسب با استعداد مناطق محل استقرار موجبات هم افزائي و بهره وري مطلوب از منابع را فراهم مي سازد و علاوه بر ايجاد اشتغال مولد به رشد توليد داخلي و ارتقاء سطح فناوري مي انجامد . در نظام استمرار جمعي واحدهاي صنعتي ، توليد كنندگان كوچك و متوسط با دستيابي به پتانسيل هم مكاني سهم مناسبي ا ز بازار تقاضا را به خود اختصاص مي دهند و همين عامل اسباب رونق مستمر و افزايش كمي آنان را به دنبال مي آورد .آموزشهاي تخصصي در مجموعه هاي متمركز به آساني مي تواند جامعه عمل بپوشد و نقش مهم خود را در ارتقاء كيفي محصولات و كاهش قيمت تمام شده آنان با بكارگيري فناوريهاي نو و مدرن بخوبي ايفا نمايد .كاهش هزينه هاي عمومي ناشي از استفاده از منابع آب متمركز و شبكه هاي برق و گاز و تلفن و فاضلاب و تصفيه خانه اختصاصي ارائه خدمات پيمانكاري جزء از سوي واحدهاي بزرگ به توليد كنندگان كوچك مجموعاً موجبات تمايل مسئولان و مديران صنعتي براي استقرار سازمان يافته واحدهاي توليدي را فراهم مي سازد و از همه مهمتر جلوگيري از تداخل غير ضرور و بافت هاي مسكوني و تجاري شهري با بافت صنعتي اسباب رويكرد به اجتماع سامان يافته كارخانجات و صنايع را به دنبال داشته است .در اواخر سال 1362 قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي به تصويب مجلس رسيد و از سال 1363 فعاليت اين شركت آغاز شد و بتدريج در استانهاي مختلف كشور شركتهاي تابع ايجاد شدند .سوابق موجود نشانگر آن است كه در سالهاي اوليه تأسيس ، طراحي برخي از شهركهاي صنعتي توسط مشاورين شهر ساز انجام شده ليكن بتدريج بدليل ماهيت درآمد هزينه بودن شركتهاي شهركهاي صنعتي موجباتي فراهم گشته است كه كار طراحي شهركهاي صنعتي و قبل از آن مطالعات امكان پذيري احداث راساً توسط شركت شهركهاي صنعتي انجام شود .شكل گيري چنين نظام مندي در درون سازمان شهركهاي صنعتي برخاسته از تجارب مثبت و منفي طراحي هاي انجام شده در برخي از شهركهاي صنعتي توسط مشاورين بخش خصوصي است . فرآيند طراحي و احداث يك شهرك صنعتي تفاوتهاي اساسي با طراحي و احداث يك شهرك مسكوني دارد كه تنها به شيوه معماري آنها محدود نمي شود . بلكه در مباني اقتصادي شكل گيري آنان اين تفاوت آشكار وجود دارد . مسكن نياز اساسي مردم است و اجتماعي زندگي كردن از خصائل ذاتي انسانها ، پس بناچار در جائيكه امكان زندگي جمعي فراهم مي شود ، مراكز سكونتي اعم از روستاها و شهرها شكل مي گيرند و علم شهرسازي و معماري شهري بعنوان يك ضرورت خود را نمايان مي سازد در حاليكه ساخت و ساز مجموعه هاي صنعتي زماني جامعه عمل مي پوشد كه قبل از آن شرايط اقتصادي ، فضاي مناسبي براي تمايل به سرمايه گذاري صنعتي به عوامل متعددي از قبيل وجود افراد كارآفرين و خلاق و داراي روحيه ريسك پذيري بالا ، وجود سرمايه امكان دسترسي به دانش فني و نيروهاي متخصص ، وجود بازار تقاضا و دهها عامل ديگر وابسته است و همين باعث مي شود كه فرآيند احداث كارخانجات چه به صورت انفرادي و چه بصورت جمعي فرآيندي زمان بر باشد . در عين حال از آنجا كه استقرار جمعي واحدهاي توليدي محاسن زيادي از جمله جلوگيري از هدررفتن اراضي زراعي ، حفظ محيط زيست ، كاهش زمان ساخت و ساز صنعتي و حضور هر چه سريعتر در بازار رقابتي كالاها را بدنبال دارد دولتها پيشگام ايجاد شهركها و مجموعه هاي صنعتي مي شوند تا پشتيباني لازم از توسعه صنعتي را بعمل آورند اينجاست كه برنامه ريزي فاز بندي عملياتي براي ايجاد يك شهرك صنعتي ضرورت مي يابد تا برنامه هاي استقرار صنعتي و توسعه شهرك را به درستي ميسر نمايد . از ديگر تفاوتهاي يك شهرك صنعتي با شهر مسكوني زمان حضور مردم رد آنها و چگونگي رفت و آمد و جابجائي در داخل شهرك صنعتي است در شهرك صنعتي با تعاريفي كه در كشور ما وجود دارد هيچ امكان سكونتي براي مردم را پيش بيني نمي كند و آمد و شد كاركنان نيز معمولاً با وسائط نقليه در ساعات اوليه صبح و بعدازظهر انجام مي شود . بعبارت ديگر در شهرك صنعتي به مقوله عابران پياده كمتر برخورد مي كنيم . اوج ترافيك در اين شهركها ساعات شروع بكار واحدهاي توليدي و زمان تغيير شيفت ها است و در غير از اين ساعات رفت و آمدهاي مختصر مربوط به جابجايي مواد اوليه و كالاي ساخته شده كارخانجات مي باشد كه متناسب با ميزان استقرار واحدهاي توليدي و رونق آنها در نوسان مي باشد . بر اين اساس مواردي از قبيل عرض معابر اعم از پياده روها و خيابانها مي تواند متفاوت از طراحي هاي شهري باشد و با نگرشي اصولي و ديدگاهي مبتني بر اقتصاد مهندسي صورت پذيرد .حتي طراحي و تأمين تأسيسات زير بنائي در يك شهرك صنعتي با آنچه در مراكز سكونتي صورت مي پذيرد مي تواند متفاوت باشد محل عبور شبكه هاي آب و برق و گاز و تلفن و شيوه دادن انشعاب به واحدها و ضرورت رعايت حريم آنان و همچنين حجم بالاي مصارف ، طراحان را به الزام رعايت ويژگي هاي خاص مجموعه هاي صنعتي اعم از شهرك و يا شهر صنعتي وامي دارد .پس از انجام مراحل امكان سنجي و مطالعات مكان يابي و تصويب مراجع ذيصلاح ، طراحي استقرار شهرك صنعتي در زمين مورد نظر به شرح ذيل انجام مي پذيرد .مراحل طراحي شهركهاي صنعتي :تهيه نقشه توپوگرافيمطالعات و طراحي فاز يكمطالعات و طراحي فاز دو1 تهيه نقشه توپوگرافينقشه برداري و تهيه نقشه هاي توپوگرافي در انجام پروژه هاي مطالعاتي شهركهاي صنعتي نقش زيربنايي دارد كه پايه و اساس مراحل متعدد مطالعاتي طراحي و اجرايي هر شهر ك مي باشد . با توجه به مساحت زمين شهرك صنعتي و عوارض طبيعي و مصنوعي موجود در آن و چگونگي ابعاد عوارض ، مقياس تهيه نقشه توپوگرافي متغير بوده و چون در مراحل بعدي محاسبات و برآوردهاي مختلف برروي نقشه انجام مي گيرد هر چه مقياس نقشه بزرگ تر باشد دقت محاسبات و برآوردها دقيق تر خواهد بود .مطالب دیگر:
روش مناسب برای پیش بینی قیمت طلا توسط تکنیکهای داده کاویپروپوزال تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاویمبانی نظری تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاویپروپوزال پیدا کردن بهترین مدل برای پیش بینی تقاضای دارو با دیتا ماینینگمبانی نظری پیدا کردن بهترین مدل برای پیش بینی تقاضای دارو با دیتا ماینینگارائه مدلی برای پیش بینی مصرف دارو با استفاده از الگوریتم های پیش بینیپروپوزال پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبیمبانی نظری پیش بینی تراوش در سد خاکی با مدل شبکه عصبیپروپوزال بکارگیری روشهای داده کاوی جهت مدیریت دانش مشتریانمبانی نظری بکارگیری روشهای داده کاوی جهت مدیریت دانش مشتریانارائه مدلی برای مدیریت دانش مشتریان بانک با داده ‌کاوی بر روی داده های واقعیپروپوزال پیشنهاد چارچوبی برای شخصی سازی تبلیغات الکترونیکی با داده کاویمبانی نظری پیشنهاد چارچوبی برای شخصی سازی تبلیغات الکترونیکی با داده کاویپیشنهاد چارچوبی برای شخصی سازی تبلیغات الکترونیکی با داده کاویحل التمرین کتاب آنالیز والتر رودینحل المسائل کتاب آنالیز والتر رودینمقاله تعریف و بررسی بزهکاری و عوامل موثر بر بزهکاریمقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی طفل و نوجوان در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین المللپروپوزال شبیه سازی فشار پیزومتریک در بدنه سد با شبکه ANNمبانی نظری شبیه سازی فشار پیزومتریک در بدنه سد با شبکه ANNمبانی نظری پیشنهاد چارچوبی جهت تشخیص علل تاثیرگذار و درصد تاثیر آنها در سود و زیان بیمه با داده کاوی در شرکت سهامی بیمه ایرانپروپوزال و طرح تفصیلی بررسی تاثیر استرس بر میزان خطای انسانی در بین کارمندان مراقبت پرواز فرودگاه مهرآبادپروپوزال بررسی ارتباط کیفیت زندگی کاری با راندمان مدیرانپروپوزال حقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونیحقوق حاکم بر انتقال سهم الشرکه در شرکتهای تعاونی